סגורים עד להודעה חדשה

מרכז המבקרים דרך הבשמים והמשי וחנות עץ הבקבוקים, סגורים עד להודעה חדשה עקב שיפוצים.